...

متن

48
502

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود
از دماغ من سرگشته خیال دهنت
به جفای فلک و غصّهٔ دوران نرود
در ازل بست دلم با سر

نظرات (2)

...
1400-04-07

mmm,


...
1400-04-07

.,kmlkm


ارسال نظر